Kracht Klank


Stichting Kracht Klank is een zelfstandige rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur om projecten ook in eigen beheer te kunnen produceren.

Kunst en Cultuur hebben positieve effecten op de samenleving. Wetenschappelijk is aangetoond dat ze de mate van intelligentie, geluk en gezondheid van mensen beïnvloeden. Tevens is het een belangrijk middel voor sociale cohesie en reflectie. 

Stichting Kracht Klank wil dit alles met haar projecten benadrukken door kunst, cultuur en maatschappij zo veel mogelijk met elkaar te verbinden, waarbij een breed publiek zowel actief als passief met die kracht in aanraking komt. 

Zie ook: www.krachtklank.nl