Bestuursfuncties

BALK

Functie: voorzitter

Periode: 2017 - heden

Beschrijving:

Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek, die amateurkunstenaars ondersteunt en stimuleert op vele manieren.

BOOG Nederland

Functie: voorzitter

Periode: 2011 - 2016

Beschrijving:

Koepelorganisatie voor amateurmuziektheater.
Behartigt de belangen van musical- opera- en
operettegezelschappen en ondersteunt ze op
uitvoerend en organisatorisch vlak.

Wetterhelp Fryslân

Functie: secretaris/organisator

Periode: 2007-2014

Beschrijving:

Stichting die zich inzet voor bewustwording
en fondswerving in de provincie Fryslân
voor schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen in Mozambique.